Start Zuidactie 2019

Zuidactie 2019 in het teken van blinde en slechtziende kinderen

 

 

Dit jaar voert Fracarita Belgium campagne voor kinderen die blind of slechtziend zijn in Rwanda. Net als elk kind, hebben ook zij heel wat talenten. De structurele armoede in Rwanda belet hen echter om deze talenten te laten groeien en later op eigen benen te staan.

Maar in een heel bijzondere school van de Broeders van Liefde in Rwamagana, krijgt hun “ongezien talent” wel alle kansen… Kansen voor een kind als Bosco. Bosco is helemaal blind. Vroeger ging hij met zijn vrienden mee naar school. Maar Bosco kon niet lezen wat zijn juf op het bord schreef. Zelf schrijven lukte ook niet. Na een tijdje kon hij helemaal niet meer mee in de klas. Zijn ouders vonden het beter dat Bosco thuis bleef. Misschien kon hij later bedelen in de stad. Zo kan Bosco tenminste nog wat geld verdienen voor het arme gezin, zo dachten zijn ouders. Toch heeft ook Bosco een heel bijzonder talent. Hij heeft een prachtige stem! Bosco droomt ervan om muziekleraar te worden. Maar als hij zelf niet naar school gaat, kan hij natuurlijk nooit leraar worden...

Met de Zuidactie van dit jaar, willen we kinderen als Bosco de kans geven om hun ongezien talent te laten openbloeien, ook al zijn ze blind en wonen ze in een arm land als Rwanda!

Op dinsdag 12 maart geven we op school het startschot van de Zuidactie 2019 : “Ongezien talent”.
Op vrijdag 5 april wordt het project met de ganse school afgesloten.

Zoals elk jaar organiseren we voor de Zuidactie op school een aantal activiteiten :

Posterbeurs  – donderdag 28 maart en vrijdag 29 maart telkens van 15.30 u. tot 17.00 u.

Op de posterbeurs vindt u een uitgebreid assortiment van verjaardagskaarten, kaarten voor geboorte, voor huwelijken, …Tevens vindt u er een ruime keuze aan kaartjes voor de Eerste of Plechtige Communie. Verder zijn er ook posters, verjaardagskalenders, ideeënboekjes en aquarellen te verkrijgen aan zeer democratische prijzen. De posterbeurs zal opgesteld worden in de eetzaal vooraan. Op vrijdag in de loop van de dag krijgen de leerlingen (in klasverband) ook de kans om de posterbeurs te bezoeken.

Sponsorwandel- en looptocht in de kleuter- en lagere school – vrijdag 22 of 29 maart

De oudste kleuters en lagere schoolkinderen zetten hun beste beentje voor! Ze wandelen en lopen voor Bosco. Sponsor je mee? U ontvangt een brief waarop de namen van sponsors en de bijdragen kunnen ingevuld worden.

Rwandese maaltijd in de kleuter - en lagere school – vrijdag 5 april

We ervaren zelf wat een "sobere maaltijd" betekent en willen solidair zijn met mensen elders in de wereld, die dit élke dag meemaken. U ontvangt nog een brief met meer informatie en een toestemmingsformulier.

Wereld Missie Hulp – kledingcontainer

Tijdens de Zuidactie zal aan de school een rode kledingcontainer van Wereldmissiehulp (WMH) staan. Daarvan gaat 10 cent per ingezamelde kilo oude kledij of schoenen naar de Zuidactie.
Dus: duik in je kledingkast en verzamel al wat je niet meer nodig hebt. Vele kleintjes maken één grote!

 
12/03/2019 - 08:30
Adres: 
België