Kalender belangrijke data
schooljaar 2018 – 2019

Vakanties en verlofdagen

Lokale verlofdag: maandag 1 oktober 2018
Herfstvakantie: 29 oktober 2018 tot en met 4 november 2018
Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Lokale verlofdag: vrijdag 1 februari 2019
Krokusvakantie: 4 maart 2019 tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie: 8 april 2019 tot en met Paasmaandag 22 april 2019
Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
Hemelvaartweekeinde: 30 mei tot en met 2 juni 2019
Pinkstermaandag: 10 juni 2019
Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2019 tot 12.00 uur
Zomervakantie: vanaf zaterdag 29 juni 2019


Pedagogische studiedagen
Er zijn geen lessen voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school op woensdagen 21/11/2018 – 20/03/2019 – 15/05/2019

Extra-murosactiviteiten
Bosklassen 4L : maandag 5 november t.e.m. vrijdag 9 november 2018
Bosweekend 6L : vrijdag 9 november t.e.m. zondag 11 november 2018
Zeeklassen 1L : woensdag 13 t.e.m. vrijdag 15 maart 2019

Communies
Eerste communie : donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)
Plechtige communie : zaterdag 8 juni 2019 (Pinksterzaterdag)

Schoolfeest – Winter Wonderland
Zaterdag 15 december 2018