Voor- en naschoolse opvang

Voor en na de lestijden verzamelen de kinderen op de respectievelijke speelplaatsen.

Voorschoolse opvang (van 7.00 u. tot 7.40 u.) :

De kinderen die zich voor 7.40 u. op school aanmelden maken gebruik van de voorschoolse (betalende) opvang. Deze uren zullen strikt nageleefd worden.

Ochtendtoezicht :

Vanaf 7.40 u. kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats. Deze bewaking is gratis.

Naschoolse opvang :

Op woensdag eindigen de lessen om 12.00 u. en is er gratis toezicht tot 13.00 u.
Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten  om 15.25 u. Er is gratis toezicht tot 16.00 u.

Vanaf 16.00 u. tot uiterlijk 18.00 u. kunnen de kinderen in de studie / avondopvang blijven mits betaling van een vergoeding. Uit respect voor de mensen die de opvang verzorgen vragen wij om uw kind tijdig op te halen. Er zal een extra vergoeding gevraagd worden wanneer kinderen te laat worden opgehaald in de opvang.

GSM nummer opvang : 0491 29 01 15

Begeleide studie

De leerlingen van de lagere school kunnen in de begeleide studie hun taak onder toezicht van een leerkracht uitvoeren. De leerkracht die het toezicht verzorgt ziet erop toe dat de kinderen rustig kunnen werken, het nakijken van de huistaken en lessen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

De kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar volgen de studie in de eetzaal vooraan, deze studie loopt tot 16.30 u., daarna maken ze gebruik van de opvang. 

De kinderen van het 3de- 4de- 5de en 6de leerjaar volgen de studie in de eetzaal achteraan.
De kinderen van het 3de leerjaar volgen de studie tot 16.30 u. en gaan daarna naar de opvang, zij kunnen dan ook niet voor 16.30 u. worden afgehaald.
De kinderen van het 4de – 5de en 6de leerjaar volgen studie tot 17.00 u. en kunnen dan ook niet voor 17.00 u. afgehaald worden. (het kan wel om 16.30 u. mits schriftelijke toestemming van de ouders in het agenda).

Kinderen die voor 16.30 u. worden opgehaald starten niet in de studie maar sluiten even aan bij de opvang van de kleuters. Wij vragen om deze afspraken te respecteren teneinde de studie zo weinig mogelijk te storen.

De afhaling van de kinderen gebeurt altijd op de speelplaats. Vergeet niet de kinderen af te melden bij de verantwoordelijke van de opvang. Wanneer dit niet gebeurt, zal het kind automatisch uitgeschreven worden om 18.00 u.