Jaaroverzicht

Allerbeste ouders,

De kop van het schooljaar is er alweer af en wellicht zagen we elkaar al tijdens één van de drie infoavonden de voorbije week. De drie redenen waarom het Oudercomité het hele jaar door activiteiten organiseert, kent u ze nog? Hier gaan we : ervoor zorgen dat uw kinderen het nog beter hebben op deze geweldige school; de schoolrekening voor de ouders draaglijk houden en toch buitenschoolse activiteiten mogelijk maken; en tot slot af en toe een feestje aansteken omdat we er rotsvast van overtuigd zijn dat zoiets bijdraagt aan een warmere samenleving, hechte vriendschappen en onvergetelijke momenten voor uw kinderen.

Tijd voor de naakte cijfers! We hebben de opbrengsten en uitgaven van het voorbije schooljaar in een overzichtelijke infograph gepresenteerd. U vindt die in de bijlage bij deze mail. Twee opmerkingen daarbij: de bedragen zijn uiteraard afgerond. En u zal een overschot zien van goed 5.000 euro. Die wordt dit jaar geïnvesteerd in onder andere techniek voor toneel, een nieuwe muziekinstallatie voor onze bodega en last but not least een beschermingslaag voor de nieuwe vloer in de sportzaal, als we daar activiteiten organiseren. Onze boekhouding kan op elk moment ingekeken worden, spreek ons daar gerust over aan.

Tot slot nog dit : onze plaat blijft hangen als we zeggen dat al dat succes niet mogelijk is zonder u. Maar herhaling werkt en dus zeggen we het graag nog een keer : neem massaal deel aan onze activiteiten, geniet ervan en steek er intussen ook een handje toe. Een kleine moeite voor u, een wereld van verschil voor ons. En u krijgt er veel, heel veel, voor terug ;o)

Fijn schooljaar en tot snel!

Bob, Cédric, Loubna, Peter, Pieter, Stefanie, Stéphanie, Steve en Tom