Uitslag trekking fietstombola

Lijst niet afgehaalde nummers tombola VERKEER OP SCHOOL (juni 2018)

De prijzen kunnen nog afgehaald worden tot en met donderdag 05 juli, enkel in de voormidddag.

Hoofdprijs : fiets geschonken door het oudercomité : gewonnen door Ghesquiere MielBlauw

Geel

159

22

169

111

252

993

386

 

387

 

711

 

746

 

906

 

972

 

981