Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang (van 7.00u tot 7.40u) :

De kinderen die zich voor 7.40u op school aanmelden maken gebruik van de voorschoolse opvang
mits betaling van een vergoeding.

Ochtendbewaking :

Vanaf 7.40u kunnen alle kinderen terecht op de speelplaats.
Deze bewaking is gratis. De kinderen die zich voor 7.40u aanmelden op school vallen automatisch
onder de (betalende) voorschoolse opvang, deze uren zullen strikt nageleefd worden.

Naschoolse opvang :

Op woensdag eindigen de lessen om 12.00u en is er gratis toezicht tot 13.00u. Op andere dagen eindigen de lesactiviteiten om 15.25u. Er is gratis toezicht tot 16.00u.

Vanaf 16.00u tot uiterlijk 18.00u kunnen de kinderen in de studie / avondopvang blijven mits betaling van een vergoeding. Uit respect voor de mensen die de opvang verzorgen vragen wij om uw kind tijdig op te halen. Er zal een extra vergoeding gevraagd worden wanneer kinderen te laat worden opgehaald in de opvang.
9 Schoolbrochure schooljaar 2015 - 2016

Begeleide studie :

De leerlingen van de lagere school kunnen in de begeleide studie hun taak onder toezicht van een leerkracht uitvoeren. De leerkracht die het toezicht verzorgt ziet erop toe dat de kinderen rustig kunnen werken, het nakijken van de huistaken en lessen valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

De kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar volgen de studie in de eetzaal vooraan, deze studie loopt tot 16.30u, daarna maken ze gebruik van de opvang. De kinderen van het 3de- 4de- 5de en 6de leerjaar volgen de studie in de eetzaal achteraan.

De kinderen van het 3de leerjaar volgen de studie tot 16.30u en gaan daarna naar de opvang, zij kunnen dan ook niet voor 16.30u worden afgehaald. De kinderen van het 4de – 5de en 6de leerjaar volgen studie tot 17.00u en kunnen dan ook niet voor 17.00u afgehaald worden. (het kan wel om 16.30u mits schriftelijke toestemming van de ouders in het agenda).
Kinderen die voor 16.30u worden opgehaald starten niet in de studie maar sluiten even aan bij de opvang van de kleuters. Wij vragen om deze afspraken te respecteren teneinde de leerlingen zo weinig mogelijk te storen.

Voor deze begeleide studie wordt ook een vergoeding gevraagd.

De afhaling van de kinderen gebeurt altijd op de speelplaats. Vergeet niet de kinderen af te melden bij de verantwoordelijke van de opvang.

GSM nummer opvang : 0491/29 01 15